Ученически чанти

Ученически несесери и кутии

Шофьорски Курсове

GSM : 0885069137

matematika1@abv.bg

Уроци по математика в Пловдив:

Здравейте!

Казвам се Спаска Драгоева!

Имам 15 години опит в подготовка на

кандидат-гимназисти и кандидат-

студенти и мога с гордост да заява,

че имам ученици с отлични оценки от

матури включително 6,00 за 7 и 12

клас, както и кандидат-студенти с 6,00

в ТУ и УНСС.

Подготвям кандидат-студенти за СУ, ТУ,

УНСС, УАСГ и всички останали

унивeрситети, а също кандидат-

гимназисти за всички елитни гимназии -

английска, руска, математическа,

търговска и други.